Better than Chocolate

1999 – Over de liefde en het lijden van een lesbisch koppel.

Een film van, met en over vrouwen dus. Better than Chocolate is jammer genoeg niet veel meer dan een stereotiep en hoogst middelmatig product waarin bovendien weinig te lachen valt. De hele film is een nogal ongegeneerde opeenstapeling van clichés.

Aan de ontluikende liefde tussen Maggie en Kim, een kunstenares op de dool, is een slecht verteld verhaaltje opgehangen waarin een hoop karikaturen ten tonele worden gevoerd, als daar zijn: de transseksuele zangeres, de naiëve moeder, de neurotische eigenares van een seksshop, de intolerante café-uitbater. De relatie tussen Maggie en Kim vormt de stimulans die deze andere personages uiteindelijk met hun eigen kortzichtigheid zal confronteren. En waardoor deze film nu net iets te prekerig wordt.


Better than Chocolate trailer: