Brokeback Mountain

2005 – Als Ennis (Heath Ledger) en Jack elkaar ontmoeten maakt hun wereld een snelle verandering door zonder dat er echt sprake is van ontwikkeling. Beide jongemannen zijn ervan overtuigd dat hun plaats in het uitgestrekte land vast staat en toch verlangen ze naar iets dat ze niet kunnen omschrijven. Wanneer ze als schaapsherders de majestueuze Brokeback Mountain op gaan groeit hun kameraadschap uit tot veel diepere en intieme gevoelens. Als ze de Brokeback weer achter zich laten scheiden hun wegen.

Er gaat vier jaar voorbij waarin zowel Ennis als Jack trouwen en kinderen krijgen. Als ze elkaar uiteindelijk weer zien wordt duidelijk dat hun wederzijdse band alleen maar sterker geworden is. In de jaren die volgen ontmoeten Ennis en Jack elkaar ieder jaar verschillende malen. Zelfs wanneer ze niet samen zijn staan ze voor de gewetensvraag van hun echtelijke trouw, toewijding en vertrouwen.

Uiteindelijk is de enige constante factor in hun leven een natuurkracht de liefde.


Brokeback Mountain trailer: